RohiniNalage Pawar

Inspirational


4.0  

RohiniNalage Pawar

Inspirational


नातं बहीण भावाचं

नातं बहीण भावाचं

1 min 6 1 min 6

अतूट पवित्र नात्याच एक बंधन

घेऊन येतो सण श्रावण,

साजरा करतात भाऊ-बहीण

म्हणतो आपण त्याला रक्षाबंधन...


भांडण असतं ,रुसवा असतो

पण कधीच नसतो त्यात दुरावा,

सगळ्या नात्यांना पुरून उरेल

एवढा असतो त्यात गोडवा...


भाऊ असो वा बहीण दरवर्षी

या दिवसाची वाट आतुरतेने पाहतात,

त्या दिवशी झालं गेलं सगळं विसरून

आनंद साजरा करतात...


कधी नजर ना लागो कोणाची

या गोड नात्यातील बंधनाला,

युगे न युगे चालू राहील ही साखळी

अतूट पवित्र नातं चिरंतर ठेवायला...


Rate this content
Log in

More marathi poem from RohiniNalage Pawar

Similar marathi poem from Inspirational