Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

RohiniNalage Pawar

Romance Tragedy Fantasy

4.0  

RohiniNalage Pawar

Romance Tragedy Fantasy

अपूर्ण भेट

अपूर्ण भेट

1 min
242


खूप वर्षांच्या ओळखीत आपल्या

भेटी मात्र मोजक्याच झाल्या...

मोजक्या भेटीतही भेटी

का कुणास ठाऊक अपुऱ्याच राहिल्या...||१||


तुझी माझी साथ वाटते

मला खुप दूरवरची,

मग भेट पूर्ण का होत नाही

आपली दरवेळीची...||२||

वाट पाहतेय त्या क्षणाची


तू आणि मी असा भेटेल,

थेट असेल भेट ती

जी आपली भेट पूर्ण करेल...||३||


आज नाही तर नाही

उद्या तरी भेट पूर्ण होईल,

मनाची समजूत घालत

परत पुढची भेट आखून ठेवील...||४||


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance