Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—a blueprint for a fair and prosperous future.

Jyoti gosavi

Tragedy

3  

Jyoti gosavi

Tragedy

अरे वांझोट्या ढगा

अरे वांझोट्या ढगा

1 min
11


अरे वांझोट्या पांढऱ्या ढगा

का दाखवतोस उगाच आशा

थेंब भर दिकून पडत नाहीस

 निलाजऱ्या

वाऱ्यासंगे गुंडाळतोस गाशा

तुझा पिंजका कापूस

उगा देतो खोटी छाया

उरी पान्हाच आटला

 कशी लागेल रे माया

ओला किंवा सुका 

का रे

आमच्याच नशिबाला

ज्याचा कोणी वाली न्हायी

त्याचा तुझ्यावरच रे हवाला

कशी जगतील गुरेढोरे

कशी जगवू मी पोर

कधी अस्मानी कधी सुलतानी

दोन्हीचा बी बसतोय मार

इकडे थेंबही पडेना

डोळ्यातून पाणी खारं

आग पोटात पडली

चूल मात्र थंडगार


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy