Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Jalindar Barbade

Tragedy Romance

3  

Jalindar Barbade

Tragedy Romance

आवड बदली तर

आवड बदली तर

1 min
463


प्रेम आहे की नाही मी तीला विचारले नाही

या भीतीने की तिने मज नकार दिला तर.....


मी सध्या तिच्याशी काहीच बोलत नाही

बोलताने तिने जुन्या जखमा ताज्या केल्या तर....


प्रेम करतो तिच्यावर आजही फक्त सांगत नाही

चुकून माझ्याकडून तिचे मन दुखावले तर....


ती असता वर्गात मी ते लेक्चर करत नाही 

लेक्चर मध्ये तीला पाहता परत प्रेम झाले तर


ठाऊक आहे मला ,मी तीला आवडत नाही

करतो प्रेम या आशेने तिची आवड बदली तर


मी तीला कधीच माझे आडनाव सांगत नाही

आडनाव एकूण तिने माझी जात विचारली तर


कवितेतून याच साठी मांडून ठेवतो प्रेम माझे

तीला सांगण्या आधी आयुष्याचा शेवट झाला तर....Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy