വിനോദ് കെ എ

Classics


2  

വിനോദ് കെ എ

Classics


നിസ്സംഗം

നിസ്സംഗം

1 min 73 1 min 73

പിച്ച വെയ്ക്കും മുമ്പേ തുടങ്ങണം

പച്ചയായ ജീവിതത്തിന്‍ പടുപണി

നിന്നു തേങ്ങുന്നൊരിന്നിന്റെ മാറില്‍

സ്വപ്നത്തില്‍ കണ്ടൊരിന്നലെകളില്‍

നാളെയെന്നോരോ പൊയ്ക്കിനാക്കളില്‍

നാമറിയാതെ കാലം കടക്കണം

നിസ്സംഗനായി കടന്നു പോകണം

ഉച്ചവെയിലിന്‍ തിളക്കുന്ന ചൂടിലും

കണ്ണു കുത്തുന്നിരുട്ടിന്റെ ചോട്ടിലും

സ്നേഹമെന്ന മുള്ളിലുടക്കി

നോവു പറ്റാതെ നോക്കണം നമ്മള്‍

കരുണയെന്ന ചിതല്‍പ്പുറ്റിനു ചുറ്റിലും

നനവു പറ്റാതെ കാക്കണമെപ്പഴും

വ്യഥകളെ പെറ്റു കൂട്ടുന്ന ലോകത്ത്

പഥികരെപ്പോലെ കാണണമെന്തും

വന്നണയുന്ന സത്രങ്ങളത്രയും

മനസ്സിലേറ്റാതെ തുടരണമീ യാത്ര!


(വിനോദ്)


Rate this content
Log in

More malayalam poem from വിനോദ് കെ എ

Similar malayalam poem from Classics