Bhajman Nanavaty

Comedy

3  

Bhajman Nanavaty

Comedy

લોકડાઉન ની સાઈડ ઈફેક્ટ્સ - 1

લોકડાઉન ની સાઈડ ઈફેક્ટ્સ - 1

1 min
12K


“અરેરે ! મારાં કરમ ફુટ્યાં’તા કે મેં તમારી સાથે લગ્ન કર્યાં!”

“શું ધૂળ કરમ ફુટ્યાં’તાં ? તને મારા જેવો મુરખ કોઈ બીજો ન મળત. લ્યો બોલી ક..ર..ર..મ ફુટ્યાં’તાં! કોલેજમાં તો મારી આગળ-પાછળ આંટા મારતી હતી. કોલેજમાંથી જ કોઈની સાથે ભાગી જવું હતું ને , મારી સાથે કેમ ભાગી ?”

“હા..હા. ભાગી જ ગઈ હોત, પણ તું એક જ ગાડી વાળો હતો, બીજા તો બધા સાયકલ વાળા હતા, સાયકલ ઉપર કેટલે ભગાય ?”


Rate this content
Log in

Similar gujarati story from Comedy