The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW
The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW

KANAKSINH THAKOR

Inspirational

4  

KANAKSINH THAKOR

Inspirational

વૃક્ષો રે વાવજો

વૃક્ષો રે વાવજો

1 min
23.2K


ઓ મારા કાકાઓ, ઓ મારી કાકીઓ ને ભઈ, 

ભઈલા સાંભળજો રે મારી વાત તમે કાન દઈ.


પીપળ વાવજો, લીમડો વાવજો, વાવજો આંબો,

વૃક્ષો વાવીને નવી પેઢીનો વિચાર કરજો લાંબો,

વૃક્ષો રે વાવજો,વૃક્ષોને જોજો તમે કાપતાં નઈ,

ભઈલા સાંભળજો રે મારી વાત તમે કાન દઈ.


આવળ વાવજો,બાવળ વાવજો,વાવો બોરડી,

ફળ રે ખાજો,ફૂલ રે ચૂંટજો ને ખાજો રે શેરડી,

જન્મદિન કે હોય સારો પ્રસંગ વૃક્ષ વાવો ભઈ,

ભઈલા સાંભળજો રે મારી વાત તમે કાન દઈ.


વરસાદ લાવે,લાકડું આપે,આપે છે શીતળ છાંયો,

વૃક્ષનો ના કરો નાશ, વૃક્ષ વરસાદ જ ખેંચી લાયો,

વૃક્ષો વિના આ જગતમાં ભઈલા નહી બચે કંઇ,

ભઈલા સાંભળજો રે મારી વાત તમે કાન દઈ.


Rate this content
Log in