Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".
Win cash rewards worth Rs.45,000. Participate in "A Writing Contest with a TWIST".

Vanaliya Chetankumar

Inspirational


3  

Vanaliya Chetankumar

Inspirational


સંગે સંગે રહીએ ઓ માનવ

સંગે સંગે રહીએ ઓ માનવ

1 min 218 1 min 218

સંગે સંગે રહીએ, ઓ માનવ સંગે સંગે રહીએ,

મનનું ધાર્યું ન કરીએ ઓ માનવ સંગે સંગે રહીએ,


કામનું ભારણ ઘટાડીએ ઓ માનવ કામમાં સાથે રહીએ,

સાથે સાથે રહી કામ કરીએ ઓ માનવ એક થઈને રહીએ,


એકતાનું ધ્યાન ધરીએ ઓ માનવ સંગે સંગે રહીએ,

દેશની સંસ્કૃતિને એકતામાં જોડીએ ઓ માનવ સંગે સંગે રહીએ,


દેશનો વિકાસ કરીએ ઓ માનવ દેશનો આધાર બનીએ

દેશને આબાદ કરીએ ઓ માનવ સંગે સંગે રહીએ,


જીવનને જીવી લઈએ ઓ માનવ જીવનને પ્રભાવિત કરીએ

સાથે સાથે રહીએ, ઓ માનવ સંગે સંગે રહીએ.


Rate this content
Log in

More gujarati poem from Vanaliya Chetankumar

Similar gujarati poem from Inspirational