Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

ચૈતન્ય જોષી

Tragedy


3  

ચૈતન્ય જોષી

Tragedy


કેટલું?

કેટલું?

1 min 239 1 min 239

આકાશ તારે હજુ રડવાનું કેટલું? 

અશ્રુથી ધરાને હજુ મળવાનું કેટલું? 


મંડાયો તું અવની પર ચોમાસાંથી, 

આવ્યો શિયાળોને રોકાવાનું કેટલું? 


અતિની ગતિ નથી હોતી ક્યારેય, 

સન્માન સાથે પાછા ફરવાનું કેટલું? 


અત્યાચાર થાય તારા વરસવાથી,

પ્રજાનું હજુય સાંભળવાનું કેટલું? 


આવ્યું તારે હવે તો વિદાયટાણું,

પરત અહીંથી નીકળવાનું કેટલું? 


Rate this content
Log in

More gujarati poem from ચૈતન્ય જોષી

Similar gujarati poem from Tragedy