anuradha nazeer

Comedy


5.0  

anuradha nazeer

Comedy


பள்ளி

பள்ளி

1 min 932 1 min 932

பள்ளி ஆசிரியர் ஒவ்வொரு பிற்பகலிலும் ஒரு குறுகியதூக்கத்தை எடுத்துக் கொண்டார்.


அவர் ஏன் இதைச் செய்தார் என்று அவரது மாணவர்கள்

அவரிடம் கேட்டபோது, ​​அவர் பண்டைய முனிவர்களைச் சந்திக்க கனவுநிலைக்குச் சென்றதாகக் கூறினார்.


மிகவும் சூடான நாளில் சில மாணவர்கள் பிற்பகலில்

தூங்கிவிட்டனர். பள்ளி ஆசிரியர் அவரைக் காட்டிக் கொடுத்தபோது, ​​நாங்கள் முனிவர்களை ஒரு கனவில் சந்திக்கச்

சென்றோம் என்று கூறினார்.


அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள்? ஆசிரியரைக் கோரினார்.


தினமும் பிற்பகல் ஒரு பள்ளி ஆசிரியர் அங்கு வருகிறாரா

என்று நாங்கள் அவரிடம் கேட்டோம், ஆனால் அவர் அத்தகைய நபரைப் பார்க்கவில்லை என்று கூறினார்.Rate this content
Log in

More tamil story from anuradha nazeer

Similar tamil story from Comedy