Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ପ୍ରତିଦିନ
ପ୍ରତିଦିନ
★★★★★

© Dr. Diptiranjan Behera

Romance

1 Minutes   6.7K    4


Content Ranking

ପ୍ରତିଦିନ କଥା ହୁଏ ନିରବରେ ତୁମ ସାଥେ

ହସଭରା ଓଠ ତଳେ, କୋହଭରା ଦୁଃଖ ସହି |

କାଳେ ତୁମେ ଚାଲିଯିବ ଆଉଥରେ ବହୁ ଦୂର

ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ କୁ, ଅନୁଭବେ ମିଛ କହି ||

ପ୍ରତିଦିନ ନିରବ ହୃଦୟ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..