Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଶାନ୍ତି
ଶାନ୍ତି
★★★★★

© Abhakanta None

Inspirational

1 Minutes   1.4K    8


Content Ranking


ଶାନ୍ତି ଜୀବନରେ ଚିରକାମ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି ଜୀବନ ସାଥେ

ଶାନ୍ତି ପଛେ ଧାଇଁ ଜୀବନ ତୋଳଇ ନାନା ବିଚିତ୍ରତା ମର୍ତ୍ତ୍ୟେ ।

ଚିତ୍-ଶକ୍ତିରେ ନାନା ଉଠଇ ଭାବନା ଅଦମିତ ପ୍ରାକୃତିକ

ତାହା , ନିୟଂତ୍ରଣ କରଇ ଜୀବନ କରମକୁ ପରିପକ୍ବ ।

କରମର ଫଳ ଫେରାଏ ବହୁଳ ଭାବ, ଚିତ୍-ଶକ୍ତିକୁ ପୁନଃ

ପ୍ରୀୟ ହେଲେ ଶାନ୍ତି, ଅପ୍ରୀୟେ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇଛି ନାମକରଣ ।


ଏ ଶାନ୍ତ ଦ୍ବିଭାଗେ ଵିଭାଜିତ ଆଗେ ଏକ ଆତ୍ମିକ ବୋଲାଏ

ବୋଲାଏ ଆରେକ ସ୍ବ-ପାରିବାରିକ ବହୁଳ ଭାବରେ ଥାଏ ।

ଆତ୍ମିକର ଲାଗି କେହିନୁହେଁ ଭାଗି ଚିତ୍ତ ଖାଲି ଶାନ୍ତି ପାଏ

ଅନ୍ୟେ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ଯେ' ଶାନ୍ତି ମିଳଇ ପାରିବାରିକ ବୋଲାଏ ।

କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି କାମ୍ୟ ଜୀବନ ତମାମ ତା ବିନା ଜୀବନ ବୃଥା

ଶାନ୍ତି ଖୋଜା ଆଳ ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ରଖେ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ।

ଶାନ୍ତି ଜୀବନ ଶକ୍ତି

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..