Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଆସିବାର ବେଳ
ଆସିବାର ବେଳ
★★★★★

© Bidyutprabha Gantayat

Romance

1 Minutes   6.9K    3


Content Ranking

...................

ବେଳ ତ ହୋଇନଥିଲା

ନଥିଲା ପ୍ରତୀକ୍ଷା

ତୁମ ପାଇଁ ସ୍ବାଗତିକା

ତୋରଣ କି ଫୁଲହାର

ହଠାତ୍ ଏମିତି ଅବେଳରେ

ଚମକାଇ ଆସିଲ ଯେ !

ସଦ୍ୟ ତରଳ ନଦୀର ପାଣି

ଋତୁର ବେଢ଼ାରୁ

ମୁକୁଳିବା ଯାଏ

ନିଃସର୍ତ୍ତ ତୁମ ଆଗରେ

ଫେରାଦ୍ ହେବା ପାଇଁ

ଶବ୍ଦଟିଏ ସାଉଁଟିବା ଯାଏ

ଅନ୍ତତଃ ଥରଟିଏ

ଇସାରା କଲନି।

ସ୍ବାଭିମାନର ଫୁଲଦାନୀରୁ

ଫୁର୍ସତର ଅତିରିକ୍ତ ଫୁଲଟିକୁ

କାଢ଼ି ନେବା ଯାଏ

ଅପେକ୍ଷା କଲନି

ହଠାତ୍ ଏମିତି

ଚମକାଇ ଆସିଲ ଯେ।

ଡ଼.ବିଦ୍ୟୁତପ୍ରଭା ଗନ୍ତାୟତ

ପ୍ରତୀକ୍ଷା ତୋରଣ ଫୁଲହାର

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..