Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer
Become a PUBLISHED AUTHOR at just 1999/- INR!! Limited Period Offer

Priyadarsini Das.PriYa❤️

Tragedy Inspirational

4  

Priyadarsini Das.PriYa❤️

Tragedy Inspirational

ଶ , ସ , ଷ

ଶ , ସ , ଷ

1 min
24.6Kସରେ ସୃଷ୍ଟି 

ସରେ ସଂସାର

ଶରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ 

ସରେ ସମାଜ

ସରେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ (ମାନବ) ।


ସରେ ସ୍ନେହ 

ଶରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା 

ସରେ ସମ୍ମାନ

ସରେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି

ସରେ ସମ୍ପର୍କ ।


ସରେ ସ୍ବାର୍ଥ 

ଶରେ ଶୋଷଣ 

ସରେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ

ସରେ ସମସ୍ୟା ।


ଶରେ ଶିକ୍ଷା 

ସରେ ସଂସ୍କାର 

ଶରେ ଶାନ୍ତି ଆଣିଦିଏ 

ସରେ ସମାଧାନ ।


ସରେ ସୀମା ଟପିଲେ 

ସର ସଂସ୍କାରର ଚକ

ଶରେ ଶେଷ ହୁଏ 

ସରେ ସମ୍ପର୍କ 

ସରେ ହୋଇଥିବା ସୃଷ୍ଟି 

ସରେ ହୁଏ ସଂହାର 


ଷରେ ଷାଠିଏ ବର୍ଷର

ସରେ ସମ୍ପର୍କ

ଶରେ ଶେଷ ହୁଏ

ଷରେ ଷାଠିଏ 

ସରେ ସେକେଣ୍ଡରେ

ସରେ ସମୟର ତାଳରେ

ସରେ ସୀମାର ଗାର ପଡ଼ିଯାଏ ସମ୍ପର୍କରେ ।Rate this content
Log in