End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!
End of Summer Sale for children. Apply code SUMM100 at checkout!

Nayak Akshaya raazhasti

Tragedy


3  

Nayak Akshaya raazhasti

Tragedy


ପାପୀ ଶଗଡ଼ିଆ

ପାପୀ ଶଗଡ଼ିଆ

1 min 9 1 min 9

 କଳା ପର୍ବତର ହେ ବାଇଆ ହାତୀ !

ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ପାପ ଭରା ଶଗଡ଼କୁ

ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ମହୋଦଧିରେ ଦେବାକୁ

ତୋର ଶଗଡ଼ ଯାତରା ଦିନ

କିନ୍ତୁ ହାୟ!

ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଠିକ୍ ବଳଗଣ୍ଡିରେ

ଭାଙ୍ଗି ଗଲା ଚକ ଅଖ,

ହାଲିଆ ଆୟୁଷକୁ ନେଇ

ମୁହଁ ସଞ୍ଜଟାରେ କୁଆଡେ ବା ଯିବି ???

ରହିଗଲି ସେଇଠି 

ମାନେ ଶରଧାବାଲିରେ

ହେ ଜୀବନ ନାଥ !

ଦାସ ପରି ହାତେ ଜାଗା କି

ସାଲବେଗ ପରି ସାତ ହାତ ଜାଗା ମାଗୁ ନାହିଁ,

ମାଗୁଚି ସେଇ ଶରଧା ବାଲିରୁ ମୁଠାଏ ବାଲି 

ବିଞ୍ଚି ଦେବାକୁ ମୋ ପାପ ଶଗଡ଼ ଉପରେ

ବାସ୍ ଏତିକି......lRate this content
Log in

More oriya poem from Nayak Akshaya raazhasti

Similar oriya poem from Tragedy