Shobha Wagle

Romance


3  

Shobha Wagle

Romance


तुझ्या हसण्याने बहरला ऋतू

तुझ्या हसण्याने बहरला ऋतू

1 min 210 1 min 210

आठवतो तो दिन मजला त्या वेळेचा

तुझ्या घरी आलो होतो तुला पाहायला

स्मितहास्याने कांदेपोहे दिले तू मज हाती

तेव्हा ते हास्य पाहुनी जीव माझा आनंदला.


तुझ्या हसण्याने बहरला ऋतू जीवनाचा

काय जादू होती तुझ्या त्या गोड हसण्यात

माझ्या घरच्याना ही तू आवडली होती खास

आज ही तेवढीच घायळ करते तू लावण्यात.


वसंत ऋतूच फुलला होता माझ्या भवताली

वृक्षवेली, पक्षी गूज पडत होती माझ्या हृदयी

मी ही वसंत फुलांचा झालो होतो दरवळ

भ्रमरा भांती भ्रमण करत होतो त्या समयी.


भाग्योदय झाला माझा राणी तुझ्यामुळे

जेव्हा झाली माझी जीवनाची तू संगिनी

वर्षानुवर्षे बहरत आहे माझा वसंत ऋतू

सखे साजणी फक्त तुझ्या मंजुळ हसण्यानी.


Rate this content
Log in

More marathi poem from Shobha Wagle

Similar marathi poem from Romance