Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

अक्षय .

Romance Others

3.9  

अक्षय .

Romance Others

पाऊस

पाऊस

1 min
169


थेंबाने मातीचा सुगंध चहूकडे दरवळवणारा

निसर्गाला हिरवळीने बहरवणारा

बळीराजाच्या चेहऱ्यावर हसू फुलवणारा

धो धो कोसळणारा खुदकन हसवणारा

अंगावर शहारे आणणारा चिंब भिजवणारा

चहाचा घोट नवा वाटणारा कांदाभजीला चव देणारा

कागदाच्या होडीबरोबर वाहणारा

शाळेभोवती तळे साचून सुट्टी देणारा

खिडकीतून हळूच खुणावणारा

खोटे पैसे घेऊन खरा येणारा

सर्वाना हवाहवासा वाटणारा

प्रेमाला हाक देणारा

ओल्या नजरांना प्रेमात पाडणारा

एकाच छत्रीत जवळ आणणारा

पाऊस ..


Rate this content
Log in