Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Vasudha Naik

Children

3  

Vasudha Naik

Children

पाटी

पाटी

1 min
326प प पाटी

दे न मला आई

गिरवीन त्यावर

त त ताई...


पाटी आहे काळी

छोटी छोटी सान

आयत आहे ती

खूप खूप छान....


शाळेला जाईन

मजेत पाटी मिरवीन

अ,आ इ,ई त्यावर

छान छान गिरवीन


शाळा सुटेल जेव्हा

घरी आईबरोबर येईन

बाईंनी म्हटलेली गाणी

आजी,आजोबांना म्हणून दाखवीन....


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Children