Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Harish T H

Inspirational

4  

Harish T H

Inspirational

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದೆಡೆಗೆ ಎನ್ನ ನಡಿಗೆ

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದೆಡೆಗೆ ಎನ್ನ ನಡಿಗೆ

1 min
59


ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಿಂದಲು ಆಕಾಶವನ್ನೇ

ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತ ಬೆಳೆದೆ.

ಆಕಾಶದಾಚೆಗೆ ಏನಿರಬಹುದೆಂದು

ಗಾಢವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದೆ!


ಬೆಳೆಯುತ್ತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ

ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ.

ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಗ್ರಹಗಳು, ತಾರೆಗಳನ್ನು

ತಲುಪಬೇಕೆಂದು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದೆ.


ಕನಸನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ

ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಓದಿದೆ‌.

ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಗಿಟ್ಟಿಸಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ

ಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಸಂತಸದಿ ಓಡಿದೆ.

    


Rate this content
Log in

Similar kannada poem from Inspirational