Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

DHEERAJ KULKARNI

Inspirational

2  

DHEERAJ KULKARNI

Inspirational

ಅಮ್ಮ

ಅಮ್ಮ

1 min
3.3K


 ಅಮ್ಮ-  ಆರಾಧಿಸುವ ಭಕ್ತ ನಾನು

ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪುಣ್ಯವಂತ ನಾನು 


ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆಗೆ ಮಾಡುವೆನು ಪ್ರೀತಿಯ ನಮನ

ನನ್ನ ಮನದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವೆನು ಪ್ರತಿದಿನನಾ ಕಂಡ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಶಕ್ತಿ ನೀನು

ಹೆಣ್ಣಿನ ಶೌರ್ಯತನಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ನೀನುನಿನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಗ ನಾನು

ನಿನ್ನನ್ನು ಮಗುವಿನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವೆನು ನಾನುಮುಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯಾಗುವ ಆಸೆ

ನನ್ನ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುದ್ದಾಡಿ ಬೆಳೆಸುವ ಆಸೆಹೇ ಮಾತೆ!! ನಿನಗೆ ಸಾಟಿ ಯಾರಿಲ್ಲ

ನನಗೆ ನಿನಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ದೇವರಿಲ್ಲ

Rate this content
Log in

Similar kannada poem from Inspirational