Independence Day Book Fair - 75% flat discount all physical books and all E-books for free! Use coupon code "FREE75". Click here
Independence Day Book Fair - 75% flat discount all physical books and all E-books for free! Use coupon code "FREE75". Click here

DHEERAJ KULKARNI

Others


0  

DHEERAJ KULKARNI

Others


ಗೆಳತಿ

ಗೆಳತಿ

1 min 52 1 min 52

ಹೋಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಅಪೂರ್ಣ

ನೀನು ಇಲ್ಲದ ಮನಸು ಅಸಂಪೂರ್ಣ


ದೇವರು ಇಲ್ಲದೆ ಗುಡಿ ಇಲ್ಲ

ನೀನು ಇರದ ಈ ಮನೆ ಅರಮನೆ ಅಲ್ಲ


ಪುಸ್ತಕವಿಲ್ಲದ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಇಲ್ಲ

ನಿನ್ನ ನೆನೆಯದೆ ಇದ್ದ ಕ್ಷಣವಿಲ್ಲ


ಸೀತಾ ಇಲ್ಲದೆ ರಾಮನಿಲ್ಲ

ನೀನು ಇಲ್ಲದೆ ನಾನಿಲ್ಲ


ಓ ನನ್ನ ಗೆಳತಿ

ಆಗು ಬಾ ನೀ ಬಾಳಸಂಗಾತಿ Rate this content
Log in