Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

Vijay Kumar उपनाम "साखी"

Inspirational


4.5  

Vijay Kumar उपनाम "साखी"

Inspirational


"तेजाजी महाराज"

"तेजाजी महाराज"

1 min 34 1 min 34

तेजाजी महाराज, थारी महिमा अपरम्पार

या सगळी दुनिया थाने याद करे बार-बार

जब सच्चाई प चालन लागी तेज तलवार

चारुमेर मचो धरा प घणो-घणो हाहाकार


तब ताहड़देव, रामकंवरी रो जाट परिवार

खड़नाल गांव म शिव रूप ल्यो अवतार 

तेजाजी महाराज, थारी महिमा अपरम्पार

या सगळी दुनिया थाने याद करे बार-बार


सच्चाई रा अवतार, लीलणघोड़ी रा सवार

जलती लाई, म नाग बचावन डाल्यो हाथ

नाग बोल्यो, अब थन डसूला तेजा बार-बार

थू मन्न कां बचायो, खत्म हो रयो म्हारो शाप


तेजा बोल्यो, एकबार गाय न लूं बचाय

फच थू ली ज बलि म न डस बार-बार

तेजाजी महाराज, थारी महिमा अपरम्पार

या सगळी दुनिया थाने याद करे बार-बार


गाय बचावन खातिर, जख्म खाया हजार

फाचा पहुंचा तेजा सरपट नाग रा पास

नाग बोल्यो खट डसू, थार जख्म हजार

तेजा बोल्या म्हारी जीभ न डसो महाराज


तेजा रो प्रण देख, नाग बोल्यो थ हो,

तेजा महाराज शिव रो ही एक अवतार

आजूं थ नाग डसबा रो करो ला उपचार

हर गांव-गांव लागलो अब थारो दरबार


ल हाथ म भालो, दुष्टा रो करो ला संहार

थार दर जो आवळा, करला उको बेड़ो पार

तेजाजी महाराज, थारी महिमा अपरम्पार

या सगळी दुनिया थाने याद करे बार-बार।


Rate this content
Log in

More hindi poem from Vijay Kumar उपनाम "साखी"

Similar hindi poem from Inspirational