Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Dina Vachharajani

Inspirational

4.1  

Dina Vachharajani

Inspirational

પર્યાવરણનો પર્યાય

પર્યાવરણનો પર્યાય

1 min
12.1K


પર્યાવરણની જાળવણી કરો, આપણે જીવવું હશે તો પ્રકૃતિને જીવાડવી પડશે .એવા બધા નિવેદનો આપી કંટાળેલા, મંત્રીશ્રીનો હરખ આજે માતો ન હતો. ઘણા વખતે એમનું નામ સમાચારમાં ચમક્યું હતું. આજના બધા સમાચાર કહેતાં હતાં...

ભવ્ય ઉદ્દઘાટન ! પર્યાવરણ સંરક્ષણ મંત્રીજીએ આજે ખૂબ અગત્યના એવા, નવા બંધાયેલ રેલ્વે યાર્ડનું ઉદ્દઘાટન કર્યું, આ નક્કામી જગ્યાએ પહેલાં ફક્ત ખૂબ ગાઢ જંગલ હતું.


Rate this content
Log in