We welcome you to write a short hostel story and win prizes of up to Rs 41,000. Click here!
We welcome you to write a short hostel story and win prizes of up to Rs 41,000. Click here!

Chaitanya Joshi

Inspirational


4  

Chaitanya Joshi

Inspirational


ઇશ્વર...!

ઇશ્વર...!

1 min 13.5K 1 min 13.5K

લાગણીને કેમ શબ્દમાં બાંધવી ઇશ્વર ?

જાય સહજમાં તૂટી કેમ સાંધવી ઇશ્વર ?

છે એ તો વહેતું ઝરણું ખલખલ કરતું...

શીદને ઓછી કિંમત;

આંકવી ઇશ્વર?

છે ખુદ અવરને બાંધનારીને જોડનારી...

એને શબ્દબંધને શાને,

ટોકવી ઇશ્વર..?

ખુદ હરિ પણ વશ થૈને દ્રવનારો...

છંદના બંધનમાં શીદને નાખવી ઇશ્વર ?

નથી કોઇ નિયમ કે છંદને જ હરિ સ્વીકારે,

શાને સ્વતંત્રતા ટાલીને પાછી વાલવી...

ઇશ્વર?

મુકિતને ઝંખનારા ખુદ નિજ હાથે બંધાતા !

જૂગજૂની ટેવ હજુએ;

કાં સાંખવી ઇશ્વર...?


Rate this content
Log in

More gujarati poem from Chaitanya Joshi

Similar gujarati poem from Inspirational