Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Madhuri Devi Somaraju

Classics

4  

Madhuri Devi Somaraju

Classics

శ్రీ హనుమ

శ్రీ హనుమ

1 min
235


ఘనమైన పుజలు నే‌ చేయలేనో వాయునందన నీల

మేఘశ్యాముని చిత్తమందు నిలుపుటతప్ప ఓఅనిల

కుమార ఆశీస్సలీయవో అంజనా సుత మమ్ము అగాధము

లనుండి బయల్పడేవో భద్రాద్రి వాస దాసా


వైదేహి దుఃఖ నివారక ఓ వాలి సహోదర సన్నిహితా

విపత్తులు దీసివేయవో మాకు విజ్ఞాన విజ్ఞతలనీయవో

విరించి సతి శ్రీ సరస్వతీ సమాన గాత్రా విజయము

వినయము జతచేసి మాకందించవో విపణి విహారా


Rate this content
Log in

Similar telugu poem from Classics