Quotes New

Audio

Forum

Read

Contests


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ପ୍ରତିଶୋଧ
ପ୍ରତିଶୋଧ
★★★★★

© ଓଡିଆ ଶିଶୁ ଗପ

Children

1 Minutes   7.4K    16


Content Ranking

ଗୋଟିଏ ବିରୁଡି ସାପର ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସି ସେ ସାପକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କଲା । ଏଥିରେ ସେ ସାପ ରାଗିଯାଇ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଭାବିଲା । ତେଣୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଶଗଡ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ଭାବିଲା, ଶଗଡ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଦେଲେ ବିରୁଡିଟା ପେଷିହୋଇ ମରିଯିବ ।

ଏହା ଭାବି ସେ ସାପ ଶଗଡ ତଳେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଦେଲା । ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଯେଉଁ ବିରୁଡି ବସିଥିଲା ସେ ତ ଚାପି ହୋଇଗଲା, ତା’ ସାଙ୍ଗରେ ସାପର ମୁଣ୍ଡ ଚାପି ହୋଇ ସେ ସାପ ବି ମରିଗଲା ।

ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇ ବେଳେ ବେଳେ ନିଜର ହିଁ ସର୍ବନାଶ ହୋଇଥାଏ ।

ବିରୁଡି ସାପ ପ୍ରତିଶୋଧ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..