Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ତୁମେ କହୁଥାଅ
ତୁମେ କହୁଥାଅ
★★★★★

© Kamal Kumar Dash

Inspirational Abstract

1 Minutes   6.7K    8


Content Ranking

ତୁମେ କହୁଥାଅ        ସପନ ଦେଖିବା       ବୟସ ଯାଇଛି ଚାଲି

ହେଲେ ମୋ ସପନେ  ଆଉ କେହି ନହିଁ      ଦେଖାଯାଅ ତୁମେ ଖାଲି ।୧

ତୁମେ କହୁଥାଅ         ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା     ସମୟ  ଯାଇଛି ଚାଲି  

ହେଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି      ତୁମରି ସଥୀରେ      ଭିଜିବାକୁ ଏଠି ଖାଲି ।୨

 ତୁମେ କହୁଥାଅ        ତୁମରି ଜୀବନେ      ସପଳତା  କିଛିନାହିଁ 

ହେଲେ ମୋ ଜୀବନେ  ତୁମେ ପାଇବାଠୁ      ସପଳତା  କିଛିନାହିଁ ।୩

ପଛ କଥା ସବୁ         ପଛରେ ପକାଇ       ସମ୍ପର୍କକୁ ମାନ ଦେବା

ଟିକିଏ କଥାରେ        ରାଗିବାନି କେବେ     ହସି ସବୁ ଭୁଲିଯିବା ।୪

 ଜୀବନ ନଈର        ପ୍ରଖର ସ୍ରୋତରେ      ଦୂଇଟି ପତର ଆମେ

ଏକାଠି ଚାଲିବା        ଖୁସିରେ ରହିବା        ଏଇ ତ ଜୀବନ ମାନେ ।୫

ତୁମେ ବର୍ଷା ସ୍ରୋତ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..