Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଗାଲିଚା
ଗାଲିଚା
★★★★★

© Pratibha Priyadarshini

Inspirational

1 Minutes   6.5K    4


Content Ranking


ବାରଣ୍ଡାର ସେ ରଙ୍ଗୀନ

କାଶ୍ମୀରୀ ଗାଲିଚା,

ଦିନୁଦିନ ରଙ୍ଗଛଡ଼ା ଦିଶୁଥିଲା।

ଚାରି ପ୍ରହର

ଚଳ ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଥିବା

ପାଦ ଗୁଡାକ ଭିତରୁ

କିଛି ହୋଇଗଲେ ପରଦେଶୀ,

ଆଉ କେଇଟା ପାଦ

ଶେଯରୁ କାନ୍ଥ ଆଲମାରି ଯାଏ

ଚଳ ପ୍ରଚଳ ହୁଅନ୍ତି,

ଔଷଧ, ପାଣି ଅବା

ଖବରକାଗଜ ରଖିବା/ନେବାକୁ...

ଏପଟେ ବାରଣ୍ଡାରେ

ସେ ରଙ୍ଗଛଡ଼ା ଗାଲିଚାଟା

ଦିନୁଦିନ ଆହୁରି

ବଦରଙ୍ଗ ହେଉଥାଏ.....।


ପ୍ରତିଭା_

ଗାଲିଚା ଶେଯ ଔଷଧ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..