Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
ଜୀବନ ଗୀତା-୨୬୩
ଜୀବନ ଗୀତା-୨୬୩
★★★★★

© Geeta Sarangi

Inspirational

10 Minutes   6.6K    4


Content Ranking

ଜୀବନରେ ଆଜିକାଲି

ଖାଲି ସିନା ଆଡମ୍ବର

ମହାକାଳ ଫଳ ପରି

ବାହାର ଭାରି ସୁନ୍ଦର

ହେଲେ ଭିତର ପୋଡା ଅଙ୍ଗାର ॥୦॥

କୃତ୍ରିମ ମାୟାର ଖେଳ

ଚାଲିଅଛି ସବୁଆଡେ

ମିଛ ସଂପର୍କ ଭରିଛି

ଯୁଆଡେ ଦେଖ ସିଆଡେ

ଜଟିଳ ମନପ୍ରାଣ ଜଳଇ ନିତିଦିନ

ମୂଲ୍ୟ ଆଉ ନାହିଁ କିଛି

ସତ ସ୍ନେହ ସଂପର୍କର ॥୧॥

କପଟ ପାଶାର ଖେଳ

ଖେଳୁ ଅଛନ୍ତି ସଭିଏଁ

କାହାରି ମୁହଁରେ ନାହିଁ

ମଧୁର କଥା ପଦିଏ

ନିରୀହ ଟିକି ହୃଦ ବୁଝେନା ଭଲମନ୍ଦ

ମଣିଷକୁ ଭଲପାଇ

ଠକୁଥାଏ ବାରଂବାର ॥୨॥

ଜୀବନ କୁତ୍ରିମ ମାୟା ଖେଳ

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post


Some text some message..