Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!
Exclusive FREE session on RIG VEDA for you, Register now!

Geeta Sarangi

Others


3  

Geeta Sarangi

Others


ଜୀବନ ଗୀତା-୪୫୧

ଜୀବନ ଗୀତା-୪୫୧

1 min 208 1 min 208

ସମୟର ହାତୁଡିରେ

ହାଣି ହୋଇହୋଇ

ଜୀବନ ଶୋଇଛି ଆଜି

ଦରମଲା ହୋଇ ॥୦॥

ଜୀବନର ପଦେପଦେ

ମରଣ ଜଗି ବସିଛି

କୁଟିଳ ନିୟତି ହାତେ

କ୍ରୀଡନକ ସାଜିଅଛି

ନାହିଁ ଥଳ ନାହିଁ କୂଳ

ସୁଅରେ ପତର ପ୍ରାୟ

ଭାସଇ ଡୁବଇ ॥୧॥

ଜୟଯାତ୍ରା ଜୀବନର

ସମାପ୍ତ ହୋଇ ଯାଇଛି

ଓଜନିଆ ପାଦଶବ୍ଦ

ମରଣର ଶୁଭୁଅଛି

ନାହିଁ ଆଶା ନାହିଁ ଭାଷା

ଶଙ୍କିତ ହୃଦୟେ ସବୁ

ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତଇ ॥୨॥Rate this content
Log in