Audio

Forum

Read

Contests

Language


Write

Sign in
Wohoo!,
Dear user,
मोरपखा मुरली बनमाल
मोरपखा मुरली बनमाल
★★★★★

© Raskhan Kavya

Classics

1 Minutes   159    7


Content Ranking

मोरपखा मुरली बनमाल, लख्यौ हिय मै हियरा उमह्यो री।

ता दिन तें इन बैरिन कों, कहि कौन न बोलकुबोल सह्यो री॥

अब तौ रसखान सनेह लग्यौ, कौउ एक कह्यो कोउ लाख कह्यो री।

और सो रंग रह्यो न रह्यो, इक रंग रंगीले सो रंग रह्यो री।

उत्कृष्ट रचना रसखान मोरपखा मुरली बनमाल

Rate the content


Originality
Flow
Language
Cover design

Comments

Post

Some text some message..