Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Bikesh Sahu

Inspirational Others

2.8  

Bikesh Sahu

Inspirational Others

ଦଂଶନ

ଦଂଶନ

1 min
99


କେତେ ଗୁଡିଏ ମିଛ ସମ୍ପର୍କର

ନାଗଫାଶ ବନ୍ଧନରେ ବନ୍ଦି ଆଜି ମୁଁ ।


ଯେଉଁଠି ପ୍ରତିଥର 

ବିଷାକ୍ତ ହେଉଛି ମୋ ସର୍ବାଙ୍ଗ

ନିଶ୍ଚେତ ହେଉଛି ମୋ ଚୈତନ୍ୟ 

ସେମାନଙ୍କର ଛଳନା, ପ୍ରତାରଣାର 

ବିଷାକ୍ତ ଚୋଟରେ ।


ସେଇଥି ପାଇଁ ତ ନିସ୍ତେଜ ଆଜି ମୁଁ ।


ମୋ ଦେହ, ମନ, ଆତ୍ମା

ପ୍ରତ୍ୟେକର ଅଣୁ ଅଣୁରେ

ସେମାନେ ଉଦ୍ଗାରିଥିବା ବିଷ

ସେମାନେ ଦଂଶିଥିବା କ୍ଷତ ।


ଏବେ ବୃଥା ସବୁ ଝଡ଼ା, ଫୁଙ୍କା ବାହ୍ୟ ଉପଚାର

ନା ଏଠି କାମ କରୁଛି ଅରଖ, 

କି ଦୁଦୁରାର କ୍ଷୀର ।


କେବଳ

ସଂଚରି ଚାଲିଛି ବିଷ ମୋ ସର୍ବାଙ୍ଗରେ

ମିଶି ଚାଲିଛି ମୋ ରକ୍ତରେ, ମୋ ମେଦରେ

ମୋ ଶରୀରର ହାଡ଼, ମାଂସ ତନ୍ତ୍ରୀ ତନ୍ତ୍ରୀରେ 


ଏବେ ଏଇତ ବୋହିଲାଣି ମୋ ନାସାରୁ

ଖର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ।


ଜାଣେ ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ।


ତଥାପି ସଙ୍ଘର୍ଷ ମୋ ଅବ୍ୟାହତ

ଜୀବନର ସଂଜୀବନି ମନ୍ତ୍ର ପାଠେ

କାଳେ ମୁହିଁ ହୋଇବି ଅମର ।


Rate this content
Log in