Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Charubala Nanda

Abstract Tragedy Action

3.3  

Charubala Nanda

Abstract Tragedy Action

କରୋନା

କରୋନା

1 min
30କରୋନା, ତୁମକୁ ନାଁ,

ତୁମର ଉତ୍ପତି ଚୀନର ଉହାନରୁ

ନାଁ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷରୁ,

ତୁମେ ଅଦୃଶ୍ୟ ରେ ରହି

ଦୁଃଖର ବୋଇତ କୁ ଭସାଇ ଚାଲିଛ

ସାରା ବିଶ୍ବରେ ||

ଏଠି ଅତୀତ ପାଲଟୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ

ପ୍ରେମର ଫଲ୍ଗୁ ଲୁଚିଲାଣି

ମାନସ ପଟରୁ

ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ମଉଳି ଗଲାଣି

ଅସହାୟ ବେଦନା ରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାକ୍ତ ଜୀବନ,

ସମୟର ଆବର୍ତ୍ତମାନରେ,

ଆୟୁଷ୍ମାନ ଶୁଖିଲାପତ୍ର ସାଜି

ଝଡିପଡନ୍ତି, କରୋନାର ଉପଦ୍ରୁତରେ ||


Rate this content
Log in