Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Gyanaranjan Sahoo

Inspirational

4  

Gyanaranjan Sahoo

Inspirational

ଜନ୍ମଦିନର ହିସାବ କିତାବ

ଜନ୍ମଦିନର ହିସାବ କିତାବ

1 min
211


କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବେ ଭରିଥିଲୁ ମନ

ପିତାମାତା କୋଳ କରି ମଣ୍ଡନ

କାନ୍ଦୁୁଥିଲୁ ଦେଖି ଅଚିହ୍ନା ଜନ

ହସୁୁୁଥିଲେ ସର୍ବେ ହୋଇ ଉଛନ୍ନ ।


ଶିଶୁରୁ ବାଳୁୁୁତ ବିତିଲା ଦିନ

ହସଖୁସିରେ ମାପୁୁୁଥିିିଲୁ ଜୀବନ

ଯୌବନ ଚଷମା ଅତି ରଙ୍ଗୀନ 

ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ପାଳୁ ଜନମଦିନ ।


ବରଷ ପରେ ବରଷ ପଛକୁ ହଜେ ଜୀବନ

ବଳକା ବେଳକୁ ନିିଘା କର ବହନ

ମାୟା ସଂସାରେ ନାଚି କୁଦଇ ଜନ

ଆୟୁ ଫେଡ଼ିଚାଲେ ଜୀବନ ଧନ ।


ଆସିିିବ ଜରା ପୁୁଣି ହେବ ମରଣ

ଅନ୍ୟଥା ନୁହେଁ ଏହା ସତ୍ୟ ବଚନ

ଏକା ଯିିବୁ ଚାଲି ସାଥି ନୁହଁଇ ଆନ

ଧନ ଜନ ମାନ ହେବ ଉଭାନ ।


ପାଣି ପରି ବହିଚାଲେ ସମୟ

ଭାଗଶେଷରେ ମନକୁ କର ତୁୁ ଥୟ

ଶୂନ୍ୟ ହେଲେ ଅଙ୍କକଷା ନିର୍ଭୟ

ବଳିିିପଡ଼ିଲେ ମିଥ୍ୟା କରେ ବିଜୟ ।Rate this content
Log in