Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!
Unveiling the Enchanting Journey of a 14-Year-Old & Discover Life's Secrets Through 'My Slice of Life'. Grab it NOW!!

Prakash Bariha

Children

2.2  

Prakash Bariha

Children

ଗଜାନନାୟନମଃ

ଗଜାନନାୟନମଃ

1 min
185


ବରଷକେ ଥରେ ତୁମରି ପୟରେ 

    ପୂଜନ୍ତିି ସକଳ ଜନ  

ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧି ଦାତା ଜଗତ କରତା 

    ଆହେ ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ ।

ଗିରିିିିଜା ନନ୍ଦନ  କରୁଛୁଁ ବନ୍ଦନ

     ସାହା ହୁଅ ଗଣନାଥ

ଆଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧାରେ ମୁର୍ଖ ଅଧମକୁ 

     ଦେଖାଅ ଆଲୋକ ପଥ ।

ମାତୃପିତୃ ପାଖେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଳାଇଣ

      ରଖିଲ ନିଜର ଟେକ 

କିଛିି ଜାଣେ ନାହିଁ ଅଭାଗା ନରକୁ 

     ତୁୁୁୁୁମରି ଚରଣେ ରଖ ।

ପାପ ତାପ ଠାରୁୁ ମୁକ୍ତିି ଦିଅ ଦେବ 

    ଦଖାଅ ମୁକ୍ତିର ବାଟ

ସାହା ହୁଅ ଗଣପତି ଗଣନାଥ 

    ହଟାଅ ମନରୁ ଭୀତ ।

ମାତୃ ସତ୍ୟପାଳି ପିତାଙ୍କୁ ଉଗାଳି 

    କରିଲ ଭୀଷଣ ଯୁୁୁଦ୍ଧ

ଅଟଳ ମନର ପରିଚୟ ଦେଇ 

     କରାଇଲ ଶିର ଚ୍ଛେଦ ।

ମାତାଙ୍କ ମଳିରୁ ବିକଶିତ ହେଇ 

      ହେଲ ସୁନ୍ଦର ବାଳକ 

 ସର୍ବଜନ ପ୍ରିିିୟ ବୋଳାଇଲ ପ୍ରଭୁ 

      ଦେଇ ଗ୍ୟାନର ଆଲୋକ ।

ଅଧର୍ମୀ ମଣିଷ ଜୀବନେ ଦେଖାଅ 

   ସତ୍ୟ ନ୍ୟୟ ପରାକାଷ୍ଠା 

ରହୁ ଧର୍ମ ପଥେ ଏ ସାରା ସଂସାରେ 

     ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ ଭକ୍ତି ନିଷ୍ଠା। Rate this content
Log in

More oriya poem from Prakash Bariha

Similar oriya poem from Children