Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!
Unmask a web of secrets & mystery with our new release, "The Heel" which stands at 7th place on Amazon's Hot new Releases! Grab your copy NOW!

Pallavi Bagal

Comedy

4.1  

Pallavi Bagal

Comedy

यम सदन

यम सदन

1 min
565


एका क्षणी भिला एक जण 

शेवटी द्यायला लागला धन..

पापे सारी करु लागला कबूल 

यमाचीच लागली असावी चाहूल ..

म्हणाला एकदा चोरले होते फुटाणे 

मी नाही खाल्ले माझ्या पोटाने ..

एवढ्यात जोरात ओरडला यम

हा म्हणाला सजा करो कुछ कम ..

यमाने विचारले शेवटची इच्छा काय?

म्हणाला रोज चेपा पाय

अन फुकट द्या वाय फाय!


Rate this content
Log in

More marathi poem from Pallavi Bagal

Similar marathi poem from Comedy