Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

Sanjay Ronghe

Horror Fantasy Thriller


4.0  

Sanjay Ronghe

Horror Fantasy Thriller


उगीचच होतात भास

उगीचच होतात भास

1 min 178 1 min 178

कळतं ना मला

तुझं ते हक्काने रुसणे ।

दाखवण्या तुझा राग

कोपऱ्यात जाऊन बसणे ।

आसवांचे थेंब डोळ्यात

मुसमुसुन मग ते रडणे ।

करा कितीही मिणत्या

रोखून डोळे फक्त बघणे ।

हवे ते काढून घेताच

हळूच गालात हसणे ।

नाक मुरडत मग 

वेड्यात मलाच काढणे 

विजयाच्या अविर्भावात

डोस उपदेशाचे पाजणे ।

सारेच आवडते मला

रोजचे नवीन बहाणे ।


Rate this content
Log in

More marathi poem from Sanjay Ronghe

Similar marathi poem from Horror