Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

BALASAHEB TORASKAR

Romance

3  

BALASAHEB TORASKAR

Romance

पावसाचे गाणे

पावसाचे गाणे

1 min
279


तुला पाहिले मी लिहले पावसाचे गाणे   

थेंब झेलले शब्द वदले पावसाचे गाणे ।।धृ।।    


धो धो पाऊस होता कोसळत   

पानाफुलांना होता भिजवत   

गाली पडले थेंब टपोरे पावसाचे गाणे ।।१।।      


ऋतु निराळा जगावेगळा    

आठवणींंतील हा पावसाळा  

वेड लावी माझ्या मनाला पावसाचे गाणे ।।२।।     


खट्याळ वारा उडवी पदरा     

सौंदर्यावर खिळती नजरा   

चिंब अंग असे न्याहळण पावसाचे गाणे ।।३।।       


मेघ बरसले नभात दिसले     

इंद्रधनुनेही रंग उधळले 

तृप्त धरणी तुझ्या आठवणी पावसाचे गाणे।।४।।


Rate this content
Log in