Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Aniket Maske

Romance Others

4.6  

Aniket Maske

Romance Others

कोरोना गझल...

कोरोना गझल...

1 min
146


प्रिये तुझा मला लळा आहे

पण वर्तमान जरा वेगळा आहे


पसंत केलेस मला मी मुंबई पुण्याचा

मनाने निर्मळ थोडा रंगाने काळा आहे


नुकतेच अडकलो बेडीत दोघे आपण

प्रेमकारंजे मनात पण कोरडा गळा आहे


तू हंसिनी विरहात व्याकुळलेली

मी राजहंस तुझा भोळा आहे


मिलनाची आस तुला मला सारखीच

विरह सोसू थोडा कारण आपल्यावर

कोरोनाचा डोळा आहे...


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance