Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

@Aniket Maske

Others

2  

@Aniket Maske

Others

गाथा माय मराठीची...

गाथा माय मराठीची...

1 min
311


गाथा माय मराठीची 

त्या मराठी शाहिरांची

पहाडी आवाजाची अन

धगधगत्या इतिहासाची 

मराठी भाषा नव्हे फक्त

आहे आपुला तो स्वाभिमान

छाती ठोक गाऊया सारे

मराठीचे गौरव गान

इंग्रजी म्हणे दुध वाघीणीचं

आपणच केलं पाहीजे गड्यांनो

कौतुक माय मराठीचं,

भले लेकराला आपल्या

प्रगतीसाठी इंग्रजी शिकवा

सोबतीनं बाळांनो मराठीला टिकवा

धरु नव्याने कास मराठीची

एक तरी ओवी गिरवु ज्ञानेशाची

मनाचे श्लोक पठन करु

आपली मराठी भाषा लेकरांनो

आपणच जतन करु,

डंका मराठीचा जगभरी वाजवू

सातासमुद्रापार मराठी ध्वज लावू...


Rate this content
Log in