Rama Khatavkar

Inspirational Others


4  

Rama Khatavkar

Inspirational Others


दिवे लागले--

दिवे लागले--

1 min 222 1 min 222

हा स्नेह फुले,

    मनात आपोआप-

    लागती दीप.


ज्योतिचे तेज, 

    हीणचि सारे जळे -

    दीप उजळे.


संकेत मुका,

   उजळो ठायी ठायी-

    दीपमालिका.


चमक किती !

    नेत्रांमधले दिवे-

    काय सांगती ?


या लाडकीचे,

    येणे अमुच्या घरी,

    दिवाळी खरी.


उजळविते,

    लेकच माझी खास,

दोन घरांस.


दिसेना कुठे,

    अंबरातला दिवा, 

    उत्सवी हवा.


नसेना चंद्र,

   आकाशातिल ज्योती,

    चमचमती.


आरोग्यमयी,

    देहच सारा दीप- 

    मोद अमाप.


ज्योतिने ज्योत,

     एकापुढती एक-

     जगाची रीत.


नभी चांदवा,

      असा कसा हा दिवा-

       मलाही हवा.


अंधार आत,

      झुरे ज्योत एकटी-

      दिव्यासोबत.


वादळी हवा,

      अंतरात अंकुरे- 

      आशेचा दिवा.


दिवटीच खरी-

      प्रकाशती जीवने,

      ज्ञानमंदिरी.


ज्ञानमंदिरी,

      ज्ञानदीप सजले-

      झगमगले.Rate this content
Log in

More marathi poem from Rama Khatavkar

Similar marathi poem from Inspirational