Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.
Hurry up! before its gone. Grab the BESTSELLERS now.

Mina Shelke

Classics


4  

Mina Shelke

Classics


देव दगड

देव दगड

1 min 202 1 min 202

।। देव दगडाचा ।।


शेंदूर फासून। उभारला देव

सोंगाड्यांचे पेव । जागोजागी 


बघण्या त्या देवा। फिरतोय भोंगा

भक्त लावी रांगा । गावोगावी


नवसाला म्हणे । पावतो दगड

फेकता रोकड । सुख देतो


बोकड कवटी । नैवद्याची ताटी

तया पोटासाठी । द्यावी म्हणे


कलियुगी असा । ढोंग्याचा बाजार

लोभाचा आजार । सर्वठायी


श्रध्दा ही कोणती ? । जित्याला सोडून

 तत्वास गाडून । होते पूजा


अन्नाची नासाडी । याच्या पायापाशी

दुबळा उपाशी । दारोदारी


भान नाही जना । करतोय काय !

जन्मदात्री माय । निराधार


कसा व्यवहार । करितो मानव

बरा तो दानव । लंकापती


पैक्याचे हे दान । दगडाच्या पाया

घालतोय वाया । निर्बुद्ध हा...


हरवली मती । तोडूनिया नाती

मागतोय गती । जीवनाला ...


मिनू म्हणे ऐका । बोळवा विचार 

नेटका आचार । व्हावा आता 


Rate this content
Log in

More marathi poem from Mina Shelke

Similar marathi poem from Classics