Mina Shelke

Others


4.7  

Mina Shelke

Others


अभंग

अभंग

1 min 80 1 min 80

भाक ऐक देवा । वाट दाव देवा

करिते रे धावा । गणराया


गाव आहे दूर । स्वर तो कातर

मायबापा घोर । लेकराचा


होऊनिया दुवा । दिनदुःखी जीवा

आश्रय तू द्यावा । गजानना


घराची ती ओढ । निघाला चाकर

पोटाला भाकर । नाही बघ


मन सैरभैर । सुचेना रे काही

ऊनवारा साही । निर्वासित


वेगे वेगे धावे । पाऊली निर्धार

अश्रूंची ती धार । थोपवून


कंठाला जडत्व ।आठवे ममत्व

नको पाहू सत्व । श्री गणेशा


घडवूनि भेटी । पडू दे रे मिठी

असेल रे ओठी । नाम तुझे


दिन दुःखितांचे । करावे रक्षण 

करीते औक्षण । शब्दवेडी


Rate this content
Log in