Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.
Shop now in Amazon Great Indian Festival. Click here.

Tanaya More

Inspirational

4.6  

Tanaya More

Inspirational

चार दिवसांचे आयुष्य

चार दिवसांचे आयुष्य

1 min
12.7K


आयुष्य असतं दिवसांचं चार,

चार दिवसातच झेलावे लागतात संकटांचे वार,

ज्याला समजला या आयुष्याचा सार,

या चार दिवसातच गुंफेल तो यशाचा हार||


चार दिवसातील, दोन दिवसात होते सुखाचे आगमन,

व दोन दिवस करावे लागते दु:खाला नमन,

या दोघांचेच असते आपल्या आयुष्यात चलन,

एका ना एकाच्या जावे लागते स्वतःहून शरण||


आयुष्याची एकच गाथा, ती म्हणजे

संकटं असतात शत्रु, सुख असतात सोबती,

मनुष्य संकटात एकटा राबती,

व सुखात चारजण चालतात बरोबरी||


आयुष्याचे एक हेच सत्य,

कष्ट हा मोठा तथ्य

कष्टानेच जगायचे हे चार दिवस,

चार दिवसातच करायचा यशाला नवस||


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational