Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Mukund Deore

Romance

4  

Mukund Deore

Romance

भाव मनाचे

भाव मनाचे

1 min
73


पाहिले मी लोचनी तुझे भाव काही

एकदा शब्दातून थोडं बोल तू


भान हरवून गेले नयनात तुझ्या

मज मनाचे करशील जरा मोल तू


प्रितीचे शब्द मज हृदयाचे सखे

समीप होऊन हळूच तोल तू


नको आता आढेवेढे खूप झाले

फिरवू नको भोवती गोल गोल तू


प्रेम करतोय तुझ्याशी निरागस मी

समजू नकोस प्रेमाला मज फोल तूRate this content
Log in

Similar marathi poem from Romance