Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.
Revolutionize India's governance. Click now to secure 'Factory Resets of Governance Rules'—A business plan for a healthy and robust democracy, with a potential to reduce taxes.

Rajashri Sutar

Tragedy Crime

3  

Rajashri Sutar

Tragedy Crime

बापडी

बापडी

1 min
447


पाटी दप्तर अडकवलं पाठीला

बापडी चालली शाळा शिकायला

अ आ इ गिरवायला.    


शाळेत जायचं मोठं व्हायचं

पोरीला मातुर बॅरिस्टर करायचं

देशासाठी लढत लढत मरायचं

हे सपान तिच्या आईचं.   


फडक्यात बांधून भाकर मिरचा

संगतीला तो कांदा घ्यायचा

मधल्या सुट्टीत चवीनं खायचा.  


घंटा वाजली शाळा सुटली

घरच्या ओढीन वाटन चालली

तोवरच बापडी वर झडप घातली

कोवळी कळी तोडून टाकली.


वासना झाली पापी नराधमांना

चुरगळून टाकले कोवळ्या जीवाला

आय  आय ओरडली चिमुरडी

कोमल पोर आईची बापडी.


आयाची ती वंशाची पणती

आईन हंबरडा फोडला धरणीवरती

बापडी ची प्राणज्योत मावळली होती.


अंगावरचा फ्रॉक फाटला होता

बापडी रक्तात माखली होती.


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Tragedy