Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Rajashri Sutar

Inspirational

3  

Rajashri Sutar

Inspirational

भिमाईच्या सुता

भिमाईच्या सुता

1 min
511


भिमाईच्या सुता तुला बुद्धांचे वरदान

आम्हासाठी भीम भक्ताला पाठविलं बुद्धानं


दिव्य तुझी बुद्ध भक्ती भव्य तुझी माया

बालपणी गेलासी तू ज्ञानासी गिळाया

झुकली सारी दुनिया लाजवले आसमान

आम्हासाठी भीम भक्ताला पाठविलं बुद्धानं


शापितांच्या न्यायासाठी झिजवलेस स्वतःला

शापित जीवन पवित्र करुनी दिलेस तू आम्हाला

उपवासी स्वतः राहिले परी न्याय दिला मिळवून

आम्हासाठी भीम भक्ताला पाठविलं बुद्धानं


धन्य तुझी विचारशक्ती धन्य तुझी सेवा

तुझी आम्ही लेकुरे सारे वनवासी का रे देवा

जय भिम जय भिम बोला कंठाशी आले प्राण

आम्हासाठी भीम भक्ताला पाठविलं बुद्धानं


हार तुला कमलपुष्पांचा शारदेने घातला

पुष्प मालेतूनिया ज्ञानाचा सुगंध सुटला

जनसेवेपुढे स्वतःचे नव्हते भान

आम्हासाठी भीम भक्ताला पाठविलं बुद्धानं


आले किती गेले किती केला अज्ञानाचा हेका

परी वाजविलासी तेथे ज्ञानाचा तू डंका

झुकली सारी दुनिया लाजविले आसमान

आम्हासाठी भीम भक्ताला पाठविलं बुद्धानं


6 डिसेंबर 1956 ला कैवारी आमचा झोपला

झोपला तो पुन्हा कधी बाप्पा नाही उठला

पोरकं आम्हाला करूनी काई वाऱ्याला नेलं ईश्वरानं

आम्हासाठी भीम भक्तांला पाठविलं बुद्धानं


भिमाईच्या सुता तुला बुद्धांचं वरदान

आम्हासाठी भीम भक्ताला पाठवलं बुद्धानं


Rate this content
Log in

Similar marathi poem from Inspirational