Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Varsha Bhole

Tragedy

3  

Varsha Bhole

Tragedy

अस्वस्थता

अस्वस्थता

1 min
50


अस्वस्थता माझी

 तुला कशी समजेल 

तु माझ्यासाठी काय 

आहे हे कधी उमजेल।।


 तुझ्या बोलण्याची 

दिनरात वाट बघते 

तुझ्या मैत्रीसाठी

खूपच मी तरसते ।।


कधी समजतील का

माझे भोळे भाव

तुझ्यासाठी सोडेल

मैत्रीचा आभासी गाव।।

 

यासाठी ठरवले आता 

तुझ्यापासून दूर जावं 

तुला सोडून कुणाशी

मैत्री जुळती का पहावं।।Rate this content
Log in