Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!
Unlock solutions to your love life challenges, from choosing the right partner to navigating deception and loneliness, with the book "Lust Love & Liberation ". Click here to get your copy!

Varsha Bhole

Others

3  

Varsha Bhole

Others

निःशब्द

निःशब्द

1 min
60


आली होती रागात

म्हणून नाही बोलले

खरं सांगू न बोलताही 

मनाचे तार छेडले।।


आपल्या माणसावर

रागवायचे असते

नात्यापेक्षा मैत्रीत 

जास्त जीव बसते।।


निःशब्द तुझे राहणे 

मनाला खटकते

अशावेळी मन माझे 

थोडेफार भटकते।।


राग केल्यापेक्षा 

निःशब्द तुझे राहणे

पटतेय मनाला न

बोलण्याचे बहाणे।।


तरीही वाटतेय तू

हक्क थोडा गाजवावा

मैत्रीत असलेला गोडवा

तुझ्यासाठी वाढवावा।।


Rate this content
Log in