Namita Meshram

Romance


3  

Namita Meshram

Romance


अबोल प्रीती

अबोल प्रीती

1 min 5 1 min 5

प्रीती तुझी आणि माझी

हृदयात कोरलेली 

ही जन्म जन्मांतरीची 

अशी नाती जुळलेली


सांग साजना खुशाल

काय तू लपवलेलं 

खेळतय जे श्वासात 

जिव्हेवर अडलेलं


किती रे घाबरशील 

किती रे लपवशील 

आता सांगून टाक ना 

किती रे तू छळशील 


नाती ही युगायुगाची

स्वप्ना परी सजलेली

जागेपणी जगलेली

निशब्द ही बोललेली


Rate this content
Log in

More marathi poem from Namita Meshram

Similar marathi poem from Romance