The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW
The Stamp Paper Scam, Real Story by Jayant Tinaikar, on Telgi's takedown & unveiling the scam of ₹30,000 Cr. READ NOW

Namita Meshram

Romance

3  

Namita Meshram

Romance

अबोल प्रीती

अबोल प्रीती

1 min
18


प्रीती तुझी आणि माझी

हृदयात कोरलेली 

ही जन्म जन्मांतरीची 

अशी नाती जुळलेली


सांग साजना खुशाल

काय तू लपवलेलं 

खेळतय जे श्वासात 

जिव्हेवर अडलेलं


किती रे घाबरशील 

किती रे लपवशील 

आता सांगून टाक ना 

किती रे तू छळशील 


नाती ही युगायुगाची

स्वप्ना परी सजलेली

जागेपणी जगलेली

निशब्द ही बोललेली


Rate this content
Log in